Prettige Kerstdagen, goed Nieuwjaar

 

Ameland, uitheemse den op het Oerd

Ameland, uitheemse den op het Oerd

Advertenties
Geplaatst in Nieuws, Werk

Actie: Groninger Museum?!

Van Groningen? Vóór Groningen!

Beste mensen,

Wij voeren actie voor een tentoonstelling in het Groninger Museum, zie onder. Wilt u ons ondersteunen mail dan naar “Recenties” Groninger Museum (als dat lukt), naar gbusser@xs4all.nl en geef door waar het verder nuttig kan zijn.

Ruimte, rust, weidsheid en open horizon gaven ons Groninger landschap een innerlijke kracht waarvan je dacht: “Dat is niet stuk te krijgen.”

Nu wordt pijnlijk duidelijk dat deze kracht ook zijn zwakte is, zie bijlages.

In woord en beeld willen wij deze kracht onder de aandacht brengen en zo mogelijk behouden.

Wij vinden dat ook deze kracht van ons Museale Groninger Landschap thuishoort in het Groninger Museum.

 

Warffum 24- 8- 2017
Open brief,

Aan:
Prof. dr. Andreas Blühm
Algemeen Directeur / General Director
GRONINGER MUSEUM

Geachte heer Blühm,

Aan het onbegrip tussen nog in leven zijnde plaatselijke kunstschilders en de plaatselijke museumdirecteur zijn we gewend.
Maar ons landschap kan zich dat onbegrip niet meer veroorloven. We horen het met elkaar eens te zijn.
Groningen is te vergelijken met een zieltogend, aangeschoten stuk wild waarboven de aasgieren rondcirkelen.
De landschapschilder is direct afhankelijk van de kwaliteit van het landschap, hij moet zich daar net zo veilig en vertrouwd voelen als zijn collega in zijn atelier.
Plaatjes maken kan altijd maar een bezield schilderij is niet meer mogelijk nu de bedreigingen vanuit de diepe ondergrond tot de hoge lucht overal opdoemen.

In de 18 de eeuw hebben Franse kunstenaars met succes geprotesteerd tegen de kap van een oerbos voor parkaanleg bij het kasteel van Fontainebleau.
In 1995 was Parijs in wanorde omdat een projectontwikkelaar een flat wilde bouwen midden in een beroemd schilderij van Monet. Newsweek sprak daar schande van.
Nederland is beroemd om zijn landschap door de bezielde schilderijen die ervan gemaakt zijn, tot heden. Onze toeristische aantrekkelijkheid danken we daaraan.

Waarmee we willen zeggen dat Kunst wel degelijk belangrijk is voor behoud van landschappelijke waarden en dat het Groninger Museum ernstig tekort schiet als zij geen begrip heeft voor de huidige penibele situatie waarin ons landschap verkeert en voor kunstenaars die daarvoor op willen komen.
Helemaal nu het Groninger Museum meer bezoekers uit onze provincie wil aantrekken en daarvoor zelfs een buitendienst medewerker aanstelt.

Tot zover,
Met vriendelijke groet,

Geurt Busser- Waddenschilder
Geert Schreuder- landschapschilder
Cees Stolk- publicist
En vele anderen.
PS. behalve de Wadden schildert Geurt al 50 jaar het Groninger landschap.

Reactie Museum: negatief.

Geplaatst in Nieuws, Opinie, Publiciteit

Opening Tentoonstelling Grote Kerk Monnickendam

Beste mensen,

In bijlage de uitnodiging voor de tentoonstelling in de Grote Kerk van Monnickendam.

In de 17 de eeuw werden vooral Bijbelse voorstellingen geschilderd met hoogstens een fantasie landschapje als achtergrond. Nederland werd protestant en koos het landschap als hoofdonderwerp dat met dezelfde “geheiligde” liefde en overtuiging geschilderd werd.

In deze rijke, puur Nederlandse traditie voel ik mij thuis. Daarmee is Nederland al eeuwenlang wereldberoemd, met bijbehorende toeristische inkomsten.

De Waddenzee is een betrekkelijk nieuw onderwerp in deze traditie. De geheiligde status van de Kunst is nu afhankelijk van overheden, multinationals en subsidie verleners.

Ik blijf opkomen voor de oude status en voor de vrijheid van denken en doen die daarbij hoort. Om die reden ben ik jaren verbannen geweest uit mijn werkgebied:

Ministerie van LNV: “Gaat u maar wat anders schilderen.” NAM: “Schildert u maar de andere kant op, bij het licht van die affakkelvlammen kunt u juist langer doorwerken”…. enzovoort.

In die periodes week ik uit naar gebieden van mijn collega’s. Zo vond ik rondom het IJsselmeer nog onverstoorde vergezichten om te schilderen.

Hier te zien.

 

Tot dan,

Het goede,

 

Geurt

Uitnodiging Grote Kerk Monnickendam

Willem Hoekzema neemt afscheid van Waddenfonds

Willem Hoekzema heeft tijdens de Waddendag 2016 afscheid genomen als voorzitter van de Kwaliteitscommissie van het Waddenfonds. Voorzitter Henk Staghouwer van het Waddenfonds prees Hoekzema voor zijn jarenlange inzet voor het waddengebied in het algemeen en voor het fonds in het bijzonder. In zijn slottoespraak pleitte Hoekzema voor investeringen in grote en toekomstbestendige projecten, om het waddengebied blijvend te laten profiteren van de gelden uit het Waddenfonds.

Als dank voor al zijn werk kreeg Hoekzema uit handen van voorzitter Henk Staghouwer een aquarel van Waddenschilder Geurt Busser.

Symposium Waddenfonds 25-11-2016

Het kan verkeren…..

Der Wattmaler der Nordsee

Geurt Busser ist Künstler. Sein Atelier ist ungewöhnlich: ein umgebauter Krabbenkutter, mit dem er mehrmals pro Woche raus ins Watt fährt. Dort malt er das, was er seit 30 Jahren malt: das Watt.

[Geurt Busser is kunstenaar. Zijn atelier is ongebruikelijk: een omgebouwde garnalenkotter, waarmee hij meermaals per week het Wad op vaart. Daar schildert hij, wat hij al 30 jaar schildert: het Wad.]

Der Wattmaler der Nordsee

IJsbloemen

Kerst 2016

[PDF om te printen]

Op het Wad los ik mijn levensvragen op

In PLUS magazine van juli/ augustus een mooi artikel van Hella van der Wijst over mijn werkzaamheden.
Per abuis staat de tentoonstelling in de sloepenloods in Zoutkamp nog vermeld, deze is voortijdig beëindigd en nu te zien in het Zeehondencentrum in Pieterburen.
Bij elke tentoonstelling is een kaart van de omgeving waarop schilderlocaties zijn aangegeven met (nog) ongerepte vergezichten die per boot, fietsend of lopend te bezoeken zijn.

Levensvragen kun je alleen oplossen vanuit een mate van welzijn, een harmonie in jezelf en in je omgeving. Aan het nastreven van welvaart heb je niets wat dat betreft.
Op het Wad ben je verbonden met de oorsprong van alle leven, de wereldzee.
Eb en vloed ervaar je lijfelijk. De weerspiegeling van het licht in zee loopt door op de natte aquarel. De wind blaast verf over het papier met dezelfde richting en snelheid als de wolken, alleen op papier droogt het en blijft staan als schilderij.
Een kinderlijk spel waarin ik niet teveel moet ingrijpen en soms lukt dat.
Dat gebeurt in een mate van welzijn, dan beleef ik omstandigheden uit de dageraad der mensheid (Bijbel pag. 1), een “Ozeanisches Gefühl” dat mensen van alle rassen, rangen en standen verbindt: De 9 maanden in de baarmoeder (C. G. Jung 1875-1961).
Mijn werk hangt over de hele wereld, ook bij mensen die nooit de zee gezien hebben maar dat “Ozeanisches Gefühl” herkennen.

Stilte verdwijnt door geroep om stilte. Ruimte, rust, weidsheid, open horizon verdwijnen door ze te benadrukken en te “vermarkten”. De Waddenzee is Werelderfgoed door zijn menselijke schaal, maar de kracht van zijn eenvoud is ook zijn zwakte.

Waddenschilder is voor mij een geuzennaam waaronder ik deze waarden voor dit gebied probeer te behouden. (zie bijlage [PDF]).