Actie: Groninger Museum?!

Van Groningen? Vóór Groningen!

Beste mensen,

Wij voeren actie voor een tentoonstelling in het Groninger Museum, zie onder. Wilt u ons ondersteunen mail dan naar “Recenties” Groninger Museum (als dat lukt), naar gbusser@xs4all.nl en geef door waar het verder nuttig kan zijn.

Ruimte, rust, weidsheid en open horizon gaven ons Groninger landschap een innerlijke kracht waarvan je dacht: “Dat is niet stuk te krijgen.”

Nu wordt pijnlijk duidelijk dat deze kracht ook zijn zwakte is, zie bijlages.

In woord en beeld willen wij deze kracht onder de aandacht brengen en zo mogelijk behouden.

Wij vinden dat ook deze kracht van ons Museale Groninger Landschap thuishoort in het Groninger Museum.

 

Warffum 24- 8- 2017
Open brief,

Aan:
Prof. dr. Andreas Blühm
Algemeen Directeur / General Director
GRONINGER MUSEUM

Geachte heer Blühm,

Aan het onbegrip tussen nog in leven zijnde plaatselijke kunstschilders en de plaatselijke museumdirecteur zijn we gewend.
Maar ons landschap kan zich dat onbegrip niet meer veroorloven. We horen het met elkaar eens te zijn.
Groningen is te vergelijken met een zieltogend, aangeschoten stuk wild waarboven de aasgieren rondcirkelen.
De landschapschilder is direct afhankelijk van de kwaliteit van het landschap, hij moet zich daar net zo veilig en vertrouwd voelen als zijn collega in zijn atelier.
Plaatjes maken kan altijd maar een bezield schilderij is niet meer mogelijk nu de bedreigingen vanuit de diepe ondergrond tot de hoge lucht overal opdoemen.

In de 18 de eeuw hebben Franse kunstenaars met succes geprotesteerd tegen de kap van een oerbos voor parkaanleg bij het kasteel van Fontainebleau.
In 1995 was Parijs in wanorde omdat een projectontwikkelaar een flat wilde bouwen midden in een beroemd schilderij van Monet. Newsweek sprak daar schande van.
Nederland is beroemd om zijn landschap door de bezielde schilderijen die ervan gemaakt zijn, tot heden. Onze toeristische aantrekkelijkheid danken we daaraan.

Waarmee we willen zeggen dat Kunst wel degelijk belangrijk is voor behoud van landschappelijke waarden en dat het Groninger Museum ernstig tekort schiet als zij geen begrip heeft voor de huidige penibele situatie waarin ons landschap verkeert en voor kunstenaars die daarvoor op willen komen.
Helemaal nu het Groninger Museum meer bezoekers uit onze provincie wil aantrekken en daarvoor zelfs een buitendienst medewerker aanstelt.

Tot zover,
Met vriendelijke groet,

Geurt Busser- Waddenschilder
Geert Schreuder- landschapschilder
Cees Stolk- publicist
En vele anderen.
PS. behalve de Wadden schildert Geurt al 50 jaar het Groninger landschap.

Reactie Museum: negatief.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Opinie, Publiciteit. Bookmark de permalink .