Waddendag

Op zaterdag 29 juni geeft Geurt Busser om 15.00 uur in het Zielhoes op Noordpolderzijl een lezing over de vormentaal en de beleving van onze Waddenzee, verlucht met zijn schilderijen en tekeningen.
Gevolgd door een tekenles, mogelijk buiten. Daarvoor zwarte viltstift (fijnschrijver) en schetsboekje meenemen).
Eind van de middag slotbespreking.

Geurt Busser is beter bekend als de Waddenschilder. Met zijn rijdend of varend atelier is hij meerdere dagen per week op het Wad te vinden. Een plek die na 50 jaar nog steeds inspiratie oplevert. Een groot liefhebber van wad en kwelder en een rebel die er niet voor schroomt in de voorste linies plaats te nemen als dit unieke gebied moet worden beschermd.
Van september t/m december exposeert hij, met 10 noordelijke collega’s, zijn grote aquarellen in China, o.a. op het grootste Kunstfestijn ter wereld.

 

Alles heeft zijn tijd en zijn plaats onder de hemel.

Zo is een stripteasedanseres prachtig in een nachtclub of een besloten feest maar bepaald niet in een kerk, gemeenteraadsvergadering of speeltuin.Desondanks besteden geleerde Waddenacademici de NAM miljoenen uit het Waddenfonds aan misplaatste projecten als hieronder.

Hoe kan dat?
Op 29 juni het antwoord.
Tot dan,
Het goede,

Geurt Busser- Waddenschilder

Advertenties

Persbericht ‘Dutch Silk Road Art Exhibition’ in Kampen

De grootste internationale kunstmanifestatie in China is het “Silk Road International Art Festival” in Xi’an.  Deze manifestatie met ca 300 kunstenaars uit 120 landen wordt georganiseerd door de ‘World Art League’ samen met de ‘Xi’an University of Archtecture and Technology / College of Art’
In 2018 sloten zij een overeenkomst met de Nederlandse stichting ‘International League of Fine Art Schools’ ILFAS http://www.ilfas.org  Met het doel om tussen Nederland en China tentoonstellingen van beeldende kunst uit te wisselen.

China > Nederland

China toont de eigentijdse traditie in Nederland
Vanaf april exposeren 9 toonaangevende Chinese kunstenaars in Nederland.
Hun werk is representatief voor de actuele kunst binnen de Chinese traditie, zoals die van oudsher en ononderbroken in China wordt onderwezen.
Kunstenaars zijn:  Lin BaoGang, Zhu Jibhui, Guo Xianlu, Song YaPing, Wen Ji,  Genshun Tian, Wang Ben, Ju Shi, Gao Minli
De tentoonstellingsronde is begonnen in Leeuwarden, de expositie in de Bovenkerk in Kampen duurt van 23 mei-24 juni; hierna verhuist de tentoonstelling naar Pulchri gallery, Den Haag.

Nederland > China

Noordelijke kunstenaars vertegenwoordigen Nederland in China.
In het najaar exposeren 11 Nederlandse kunstenaars in China en wel met een bijzondere presentatie tijdens het ‘6th Silk Road International Arts Festival’ in o.a. het Shaanxi Province Museum in Xi’an.
Ook Nederland heeft een lange traditie in schilderkunst hoog te houden.
Deelnemende kunstenaars zijn Henk Helmantel, Rein Pol, Douwe Elias, Tom Hageman, Ben Snijders, Herman van Hoogdalem, Geurt Busser, Esther Leuvenink, Nick Willems en Wim Jonkman.
De opening is op 7 september in het Shaanxi Province Museum en vanaf 10 november in het Museum of Art in Qingdao.

Kampen

Kampen als mondiaal artistiek centrum
Deze uitwisseling is de aanloop tot een intensievere samenwerking, waar, naast exposities, ook educatieve programma’s bij betrokken worden. ILFAS wil ook daarin graag met Kampen samenwerken.
Naast China en Nederland onderhoudt ILFAS contacten met kunstacademies in nog 7 landen waarmee toekomstige uitwisselingen zijn gepland.

Opening

Chinese schilderkunst en dans
De expositie in de de Bovenkerk in Kampen wordt donderdag 23 mei, 16.00 u, geopend door Tom Hageman, voorzitter van de stichting ILFAS, omlijst door een optreden van de traditioneel-Chinese dansgroep Mulan.

Organisatie

ILFAS,  Oude Boteringestraat 63 9712 GE Groningen/ Tom Hageman tel. 06-52 25 88 25
info@ilfas.org  /  tshageman@hotmail.com   tel. 06 52 25 88 25
Geplaatst in Nieuws, Publiciteit

Prettige Kerstdagen en een goed 2019

Aquarel Brakzand 4-12-2018 (60x100 cm) met opgedrukte kerst- en nieuwjaarsgroet en onderschrift

Aquarel Brakzand 4-12-2018 (60×100 cm) met opgedrukte kerst- en nieuwjaarsgroet en onderschrift

Ker(st)mis 2018

Ik schilderde vol vredige Kerstgedachten terwijl achter de horizon bij Holwerd de Waddenkermis begon (sense of place). De eerste kermisattractie ‘Mollige vrouw’ werd opgericht bóvenop de zeedijk. Een beeld van 5 meter hoog, titel: “Wachten op hoog water”. In werkelijkheid wacht ze op de miljoenen euro’s van de honderdduizenden toeristen die haar komen ‘bewonderen’. Hoe kunnen de Hooggeleerde Waddenacademici en het Waddenfonds zich zo voor de gek laten houden. Tijl Uilenspiegel leeft. Laten we het nieuwe jaar in woord en beeld krachtig opkomen, tégen deze landschapsvertrutting en vóór het behoud van de unieke waarden die collega Emil Nolde (1857-1956) aldus omschreef:

Ons landschap is bescheiden, het houdt zich ver van alles wat bedwelmend en overdadig is, dat weten we, maar het beloont de zorgvuldige waarnemer voor zijn aandacht met oneindig veel stille, innige schoonheid, met een stugge grootsheid en ook met stormachtig wild leven.

Ik wens u in 2019 zorgvuldige waarneming.

Geurt Busser- Waddenschilder

[Ook beschikbaar als PDF]

Geplaatst in Nieuws, Opinie, Werk

Reportage: Nordseereport: Auf Grund gelaufen: Kunst auf dem Meeresgrund

Kunst op de zeebodem

Bij eb is de bodem van de Waddenzee het atelier van de Nederlandse schilder Geurt Busser. Vanuit haven Lauwersoog begeeft de schilder zich met zijn platbodem het Wad op, om er in het slik zijn tafel met penselen en aquarelverf op te zetten. Altijd al gefascineerd door de zee wacht hij op het ideale moment om het samenspel van licht, wolken en wad te registreren, maar niet zonder eerst de kustwacht op de hoogte te hebben gebracht dat de Waddenschilder weer eens op de zeebodem aan het werk gaat.

Vanaf de dertigste minuut van de uitzending.

Geplaatst in Nieuws, Publiciteit, Werk

Recensie: Geurt Busser strijdt met verstilde beelden

Friesch Dagblad, 15 juni 2018

Afbeelding | Geplaatst op door

Uitnodiging presentatie: Uit liefde voor stugge grootsheid, stille, innige schoonheid en stormachtig wild leven

U I T N O D I G I N G

U wordt van harte uitgenodigd om op zaterdag 26 mei om 15.30 uur aanwezig te zijn bij de presentatie van de nieuwe uitgave Uit liefde voor stugge grootsheid, stille, innige schoonheid en stormachtig wild leven van Geurt Busser bij de tentoonstelling Classical Art in de Frysian Gallery Zaailand in Leeuwarden.
Het eerste exemplaar zal in ontvangst worden genomen door Lutz Jacobi, directeur Waddenvereniging.

Tijdens de presentatie is het boek te koop en later bij Philip Elchers in de winkel of via de website.
Meer informatie over deze uitgave van Geurt Busser, die in een standaard en in een luxe editie verschijnt, kunt u vinden op de website van Philip Elchers.

Geurt Busser: ‘Mijn nieuwe boek presenteren is natuurlijk geweldig, maar het andere uiterste komt aan bod tijdens de Openbare zitting van de Commissie voor Bezwaar en Beroep, waar mijn klacht aan het Waddenfonds (zie bijlage) behandeld wordt. Op dinsdag 22 mei van 15.00 tot 15.45 uur in het Provinciehuis te Leeuwarden aan de Tweebaksmarkt.’

Uw aanwezigheid wordt ook daar bijzonder op prijs gesteld, Geurt Busser en Flip Ekkers

Geplaatst in Nieuws

Ik schilder uit liefde voor het leven, de wereld, het landschap

Ik schilder uit liefde voor het leven, de wereld, het landschap. In mijn waterverfschilderijen wil ik mijn onschuld bewaren, terwijl diezelfde wereld mij opzadelt met een enorme schuld. Elk kledingstuk wordt door hongerkindertjes gemaakt, alles wat ik eet en drink draagt bij aan de plastic soep in de oceanen, elke fles in de glasbak vernietigt een duurzaam materiaal, dat met veel energie weer omgesmolten wordt tot, godbetert, hetzelfde glaswerk.

Beste brave overheid, verlos ons van de idioten die hun producten zo belangrijk vinden dat daar zo veel reclame en plastic omheen moet, hoe hebben ze u wijsgemaakt dat glas omsmelten beter is dan afwassen, dat gebouwen volgens de eisen van de tijd elke 30 jaar gesloopt moeten worden voor nieuwbouw, dat huizen nog geen mensenleven meegaan. Houd op met die verspilling, pak ze aan dat geboefte, wat is een beetje groei van de economie waard als je er zulke schurkenstreken voor moet uithalen. Wat een minachting voor het leven, de wereld en het landschap.

Het Noorden heeft genoeg energie geleverd, Tegen zo veel verspilling in de bouw en (verpakkings) industrie kunnen geen windturbines en zonneparken op. Zet ze maar op uw eigen gebouwen in de randstad. Laat ons het laatste beetje rust dat we nog hebben tussen de aardbevingen en procedures door.

U bent door de burger gekozen, u verlangt achting en respect, gedraag u daarnaar.

Geplaatst in Opinie