Juridica: Wad (vakblad natuur bos landschap, september 2021)

Het is deze zomer precies dertig jaar geleden dat mijn eerste natuurbeschermingsrechtelijke zaak langskwam. Ik werkte aan de UvA en was daar gepromoveerd op een proefschrift over uitingsvrijheid en onder dat grondrecht viel ook de vrijheid van de kunst. […] De casus is een klassieker geworden: het ging over waddenschilder Geurt Busser die zijn schip liet droogvallen op het Wad om daar aquarellen te schilderen van het landschap.

Fred Kistenkas, Juridica, vakblad natuur bos landschap, september 2021 #177, pagina 34
Vakblad natuur bos landschap, september 2021 #177, pagina 34
Vakblad natuur bos landschap, september 2021 #177, pagina 34

(PDF-versie)

Geplaatst in Publiciteit | Reacties uitgeschakeld voor Juridica: Wad (vakblad natuur bos landschap, september 2021)

Tentoonstellingen over Noordpolderzijl

Noordpolderzijl
Het eind van de wereld?
Het begin van de volgende wereld!

In deze tentoonstellingen wil ik in woord en beeld pleiten voor behoud en onderhoud van haven en vaarwater Noordpolderzijl.
Op twee november 1978 schilderde ik tijdens een zware storm buiten de dijk dit onafzienbare, mysterieuze gebied.
Dát mysterie wilde ik doorgronden, me eigen maken en veroveren, desnoods tot in de rechtszaal.
De waarden die ik daar vond wil ik in mijn werk bewaren en verdedigen, tegen iedere aantasting. Tot heden.
Hier kreeg ik in 1988 de (voor mij) Geuzennaam “De Waddenschilder” bij een tv uitzending ‘Van Gewest tot Gewest’. In de huidige crisis kelderen marktwaarden en vallen we onvermijdelijk terug op de wezenlijke waarden die hier volop aanwezig zijn.
Prof. Dr. L. W. Nauta (1929-2006) steunde mijn procedure tegen Waddengasboringen o.a. in een brief van 17 mei 1998 aan de griffier van de arrondissementsrechtbank Leeuwarden:
……. een kunstenaar die het algemeen belang dient. Hoezo algemeen? Een schilder maakt niet zomaar een plaatje, maar brengt met zijn werk de waarde tot uitdrukking die de natuur voor de mens heeft. Mijns inziens is dat geen holle frase, slechts bedacht “pour besoin de la cause”. Bussers werk representeert b.v. ecologische waarden die door industrie en techniek steeds meer in verdrukking komen.

Ik wens onze mooie provincie een beleid toe dat meer gericht is op respect voor (nog) bestaande intrinsieke waarden en minder op de vermarkting hiervan.
Ik hoop daaraan bij te dragen met deze tentoonstellingen.

Geurt Busser- Waddenschilder

Veel schilderijen waren mogelijk dankzij de onverwacht positieve afloop van een rechtszaak die begon in 1990.

Overzicht van de tentoonstellingen (pdf)

Geplaatst in Nieuws, Tentoonstelling | Reacties uitgeschakeld voor Tentoonstellingen over Noordpolderzijl

Marry de Gaay Fortman over haar eerste pleidooi

De Waddenschilder vergeleek zichzelf met de garnalenvissers: ook hij kon zijn beroep alleen uitoefenen op het Wad, en daarbij waren ‘totale rust en vrijheid’ essentieel. Daarom had hij bij het ministerie ontheffing aangevraagd, maar die was tot twee keer toe afgewezen. Nu was het tijd voor grof geschut vond hij: een kort geding bij de Raad van State.

Marry de Gaay Fortman over haar eerste pleidooi, 11 juni 2021 door Ronne Theunis (link naar website, maar ook hier als pdf)

Emmer Courant, 1990
John le Noble, Algemeen Dagblad, 16 november 1990
John le Noble, Algemeen Dagblad, 16 november 1990
Geplaatst in Nieuws, Publiciteit | Reacties uitgeschakeld voor Marry de Gaay Fortman over haar eerste pleidooi

Ondergang haven Noordpolderzijl

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/829693/waddenschilder-bezorgd-om-ondergang-haven-noordpolderzijl-zou-een-schande-wezen

Waddenschilder Geurt Busser maakt zich grote zorgen over de dreigende ondergang van het haventje van Noorderpolderzijl.

Noordpolderzijl is de kleinste zeehaven van Nederland en populair bij dagjesmensen. Toch wordt het voorbestaan bedreigd omdat de vaargeul telkens dichtslibt. Een goede, betaalbare oplossing is er nog niet.

Reacties uitgeschakeld voor Ondergang haven Noordpolderzijl

NPZ

Noordpolderzijl.

Het eind van de wereld?
Het begin van de volgende wereld!

In het kader van de actie van de stichting OW! Oneindig Wad om haven en vaarwater Noordpolderzijl weer in goede staat en toegankelijk te maken, exposeert
Waddenschilder Geurt Busser op vele locaties met schilderijen van Noordpolderzijl.
Zijn doorleefde werk zal te zien zijn in:

– Het Zielhoes Noordpolderzijl.
-De schuur van de vroegere voogdhuis aan de Oosterstraat in Warffum. Hier woonden de voogden Van Dijk na hun pensioen. Er is onder meer een film te zien van een vaartocht van Noordpolderzijl naar Rottumerplaat in de zomer van 2020.
– De kerk van het dorp Rottum. De kerk is de vervanging van de middeleeuwse kloosterkerk. Het klooster Rottum was eigenaar en naamgever van Rottumeroog. Eind mei tot 10 augustus.
– Onder voorbehoud het spijslokaal bij museum Het Hoogeland te Warffum.
– Het Atrium van het provinciehuis in Groningen met grote schilderijen.
– Museum Belvedère in Heerenveen: de ziel en beleving van ons oostelijk Wad.

Langs de locaties in Noord-Groningen is een fiets- of wandeltocht mogelijk.

Bij deze manifestatie wordt een lesbrief ter lering en vermaak van jong en oud gemaakt, waarin diverse betrokkenen over de betekenis van het wad en het belang van een goede toegankelijkheid van de haven Noordpolderzijl schrijven. De grote maatschappelijke en culturele betekenis van deze haven wordt er mee onderstreept.
Bij de lesbrief komt een vragenlijst waarmee je een diploma ‘Wadkennis’ kunt verkrijgen.

De tentoonstellingen zijn gelijktijdig of overlappend, afhankelijk van corona maatregelen, herkenbaar aan oranje vlag of spandoek: ‘Oneindig Wad’.

Als er een feestelijke opening mogelijk is dan zal deze verricht worden door dr. Egge Knol conservator Groninger Cultuurhistorie van het Groninger Museum.

Geplaatst in Nieuws, Tentoonstelling | Reacties uitgeschakeld voor NPZ

Werk

Actie Noordpolderzijl gaat door, eerst nog ploegen maar er wordt gewerkt aan een betere oplossing. Tentoonstellingen gaan door zodra dat weer mogelijk is. Nu druk met inlijsten.
Je hoort ervan,
het goede,

Geurt

Noordpolderzijl

Noordpolderzijl

De Boschplaat onder Rottumerplaat in 2020

De Boschplaat onder Rottumerplaat in 2020. Deze geul ontstond na een
septemberstorm in 1998, sindsdien schilder ik hem veel. Tijdens dezelfde
storm brak Rottumeroog doormidden en verdween langzaam het geultje tussen
het eiland en de Zuiderduintjes.

Rottumerplaat, nog met vogelhuisje in 2006

Rottumerplaat, nog met vogelhuisje in 2006.

Rottumerplaat vanaf Rottumeroog in 1995, deze geul bestaat niet meer.

Rottumerplaat vanaf Rottumeroog in 1995, deze geul bestaat niet meer.

Reacties uitgeschakeld voor Werk

De Waddenschilder is jarig

Deze dag: de Waddenschilder is jarig (RTV Noord)

Waddenschilder Geurt Busser bij het haventje van Noordpolderzijl (Foto: Steven Radersma/Bewerking RTV Noord)

Geplaatst in Publiciteit | Reacties uitgeschakeld voor De Waddenschilder is jarig

Het is d’r op of d’r onder voor haven Noordpolderzijl

Het is d’r op of d’r onder voor haven Noordpolderzijl (RTV Noord)

Warffum 21-12-2020

Open brief aan het Waddenfonds en de Waddenacademie.

Beste mensen

Hierbij aankondiging van onze actie om de historische haven van Noordpolderzijl weer in ere te herstellen. Uit het hele land melden zich medestanders zodat hiermee duidelijk een algemeen belang gediend is. Vandaar dat ik u in deze open brief verzoek om hieraan uw volle medewerking te verlenen.
Goede feestdagen gewenst en we horen graag.

Met vriendelijk groet,

Actie voor behoud van vaarwater en haven Noordpolderzijl:
 
De Waddenzee van Nederland, Duitsland en Denemarken heb ik meer dan 50 jaar
geschilderd en bevaren maar mijn hart ligt op Noordpolderzijl en het oostelijk Wad.
Noordpolderzijl is meer is dan alleen zijn geografische ligging of economische opbrengst, het is ook een idee, een toevluchtsoord waar je even bevrijd wordt van alle feiten en beslommeringen die je zo vaak vastzetten in je leven.
Helaas, van enige droogvallende vissershaven van Nederland en vluchthaven is het verworden tot probleemhaven waar meer schepen in moeilijkheid komen dan op het hele oostelijk Wad. Zelfs de nieuwe visintrek is nu, na een paar goede jaren, onvindbaar voor vis. Slechts een handjevol glasaaltjes afgelopen jaar.
Wij willen de haven weer in goede staat en toegankelijk voor zowel vissersschepen als wadloop/rondvaartboten, jachten en vis.

Namens: Lambertus  Medendorp en zoon Condor UQ1; Laurens Slump UQ 17 “Martha Frederika”; Kris Meijer “Caroline Else” UQ 15; Jaap Vos “Dina” UQ 6; Laurent Pietens M.P.S Dolfijn; Anke Steens, vrije wadlopers; Wim Spijk, wadlopenmetwimspijk; Dijkstra’s Wadlooptochten Pieterburen; Willem Wilstra – Drachten; Jaap Kloosterhuis, Staatsbosbeheer; Ben en Caroline Meijer, De Waddenhoeve; Stichting OW! (Oneindig Wad): Youp van ’t Hek; Bram van den Akker, Oude Schouw te Akkrum; Hans en Wim Anker, Akkrum; Drs. H. A. J. Krosse, Rosmalen; Prof A. Tak; Hessel Dubblinga, Schiermonnikoog; Gerrit de Vries “Louwina” UQ 21, Usquert.

Comité van aanbeveling: Bas de Gaay Fortman, Ermelo. Marcel Vaandrager, Werkendam. Han Steenbruggen museum Belvedère, Heerenveen. Tom S. Hageman Groningen, Alex Vissering “Mien machteg Wad”. Cees Stolk Nieuwolda.

Een dankbare taak voor het Waddenfonds om zowel tentoonstelling als werkzaamheden aan haven en vaarwater te subsidiëren en voor de Waddenacademie om deze aanvraag krachtig te ondersteunen.

Het goede,
 
Geurt Busser- Waddenschilder

Hieronder: Van Provincie geen reactie. Het Gemeentehuis van Leens is bibliotheek geworden, nu ongeschikt maar we zijn in bespreking over een andere locatie.

Warffum 10-11-2020

Aan provinciale Staten van de provincie Groningen en de Gemeenteraad van Het Hogeland.

Onderwerp:

Noordpolderzijl

Het eind van de wereld?
Het begin van de volgende wereld!

Op mijn plan voor een tentoonstelling over de bijzondere waarde van Noordpolderzijl en omgeving (zie geurtbusser.wordpress.com) kwam veel reactie.
Na 5 jaar heb ik afgelopen zomer met mijn “atelier” schip’ op Noordpolderzijl gelegen en geschilderd. Varen ging moeizaam, vaak moest ik te water om het anker uit te brengen als ik vastliep. Veel schepen bleven steken.
Nu wil ik in woord en beeld pleiten voor behoud en onderhoud van haven en vaarwater Noordpolderzijl. Daarvoor bied ik aan om te exposeren in het Atrium van ons Provinciehuis en ons Gemeentehuis in Leens met schilderijen van- en gerelateerd aan Noordpolderzijl. Daarbij een lesbrief, ter lering en vermaak van jong en oud, waarmee de ogen worden geopend voor onvermoede kwaliteiten van ons Werelderfgoed Waddenzee.
Er zijn afgelopen zomer filmopnames gemaakt van een reis naar Rottum, deze kunnen bij de tentoonstellingen vertoond worden.
Mogelijk aansluitend komt in ieder geval in museum Belvedère een kleine, smaakvolle presentatie van: De ziel en beleving van het Wad. Alles afhankelijk van corona maatregelen.

Noordpolderzijl is de basis waar ik in 1988 de (voor mij) Geuzennaam “De Waddenschilder” kreeg bij een tv uitzending “Van Gewest tot Gewest”.
Nu ben ik nog de enige die daar beroepsmatig ligt. Het gaat mij aan het hart dat de haven verpaupert en niet/slecht toegankelijk is en ik wil graag daar weer schilderen.
Simpele oplossing om de vaargeul open te houden: de natuurlijke afloop herstellen met een duiker onder de sluis waar indien nodig zeewater binnen gelaten kan worden dat extra gespuid kan worden met de volgende ebstroom.

Ik denk hiermee een algemeen belang te dienen omdat in de huidige crisis de marktwaarden kelderen en we onvermijdelijk terugvallen op meer wezenlijke waarden.
Deze vertegenwoordigt Noordpolderzijl tot in de verre omgeving.
Dit blijkt o.a. uit de enthousiaste reacties van toeristen op ons landschap.
Prof. Dr. L. W. Nauta (1929-2006) steunde mijn procedure tegen Waddengasboringen o.a. in een brief van 17 mei 1998 aan de griffier van de arrondissementsrechtbank Leeuwarden:
… een kunstenaar die het algemeen belang dient. Hoezo algemeen? Een schilder maakt niet zomaar een plaatje, maar brengt met zijn werk de waarde tot uitdrukking die de natuur voor de mens heeft. Mijns inziens is dat geen holle frase, slechts bedacht “pour besoin de la cause”. Bussers werk representeert b.v. ecologische waarden die door industrie en techniek steeds meer in verdrukking komen.

Ik wens onze mooie provincie een beleid toe dat meer gericht is op respect voor (nog) bestaande intrinsieke waarden en minder op de vermarkting hiervan.
Ik vind dat meningen uit de praktijk van Noordpolderzijl zeker een plaats verdienen in uw politieke overweging.
In de hoop daaraan bij te dragen met deze tentoonstellingen teken ik,

Hoogachtend,

Geurt Busser- Waddenschilder
Warffum

Geplaatst in Nieuws, Opinie, Publiciteit | Reacties uitgeschakeld voor Het is d’r op of d’r onder voor haven Noordpolderzijl

Prettige Kerstdagen en een goede vaart in 2021

Aquarel, schepen aan de grond bij Noordpolderzijl, met opschrift "Prettige Kerstdagen en een goede vaart in 2021

Aquarel, schepen aan de grond bij Noordpolderzijl

Geplaatst in Werk | Reacties uitgeschakeld voor Prettige Kerstdagen en een goede vaart in 2021

Noordpolderzijl

Beste mensen,

De laatste kans voor mijn huidige tentoonstelling en mogelijk verdere avonturen.

Mijn tentoonstelling in Verhildersum loopt nog t/m 13 september.

Met o.a. mijn laatste aquarellen van het Reitdiep, vanaf Dorkwerd tot de spuisluizen van Lauwersoog. Het Reitdiep is nu, na meer dan 40 jaar, voor mijn werk verloren door een ankerverbod dat is ingesteld onder het motto: ‘Dit is voor toeristen, dit ís niet voor kunstschilders.’

Verder is er werk van Lauwersmeer, Wad, dorpen en wateren op het Hoogeland en Noordpolderzijl waar ik voor het eerst sinds 2014 weer met het schip volop gewerkt heb, met lusten en lasten (zie bijlage NPZ-2020-09-03[.pdf]).

Het was een avontuurlijk voorjaar en zomer met schepen aan de grond en schepen die de haven bereikten. Ik moest zelf vaak te water om het anker naar de diepte te zeulen, maar er was ook schone lucht zonder vliegtuigsporen en een leuk publiek dat ‘normaal’ bergen beklom of exotische oorden bezocht maar nu aangenaam verrast werd door de weidsheid, ruimte en rust van ons gebied.

Echter, de haven verpaupert, de geul slibt dicht, door gaten in de rijsdam komt slib terug in de geul, het gemaal spuit tegen de vloed in waardoor het ploegen met 2 sleepboten weinig helpt, enzovoort. Het onderhoud komt ernstig tekort.

Mijn plan is om een tentoonstelling te maken van mijn werk van dit jaar v.a. Noordpolderzijl, met aan Noordpolderzijl gerelateerd werk en met ouder werk uit de glorietijd als enige droogvallende visserijhaven van Nederland. Die tijd heb ik nog meegemaakt en geschilderd.

Daarmee wil ik de beheerders aansporen onderhoud te plegen en met een duiker onder de oude sluis de natuurlijke afloop te herstellen.

Er zijn onlangs filmopnames gemaakt (zie foto’s) o.a. onder Rottum. Bij een eventuele opening  kan mogelijk een korte montage vertoond worden.

Daarvoor zoek ik een locatie met voldoende potentie om waterschap, plaatselijke overheid en evt. Waddenfonds te overtuigen van de noodzaak deze haven voor vis en schepen bereikbaar te houden.

Helaas heb ik niet genoeg tijd en geld (plm. € 3000,-) om in één jaar 2 tentoonstellingen in te lijsten; na 5 jaar wil ik eindelijk weer op groot formaat schilderen met de penselen die ik vorig jaar meenam uit China.

Voorstellen over locatie en budget, hoor ik graag.

Het goede,

Geurt Busser- Waddenschilder

(Foto’s van filmopnames door Silke van Diemen)
Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Noordpolderzijl